Styret

Initiativet til å etablere Smiso SF kjem frå Smiso Hordaland og Smiso Møre og Romsdal. 15.02.12 vart det etablert interimstyret, og frå 2013 fekk Smiso SF sitt eige styre.

Styret per i dag

  • Styreleiar, Førde kommune sin representant: Kurt Even Andersen (einigsleiar helse- og sosial Førde kommune)
  • Styremedlem frå KS: Astrid Marie Vie
  • Styremedlem frå helse: Inge Nordhaug
  • Styremedlem brukerrepresentant: Gro Anita Solheim
  • Sekretær: Chatrine Elholm (dagleg leiar SMISO SF)

For meir informasjon om valg og oppretting av styre sjå vedtektene våre.