Førebyggjande arbeid

Smiso SF sitt førebyggjande arbeid omhandlar undervisning/opplysningsarbeid, samarbeidsmøter, deltaking i ulike fora i det offentlege hjelpeapparatet, førelesning og liknande. Trykk her.