Temadagar

Smiso SF kan arrangere temadagar der det vert orientert/førelese om tema som gjev kunnskap og innsikt i ulike emne.

Du som brukar av senteret kan kome med ønskje om tema.