Telefon og SMS

Du kan ringe oss alle kvardagar mellom 10.00 og 15.00 på telefon 577 21 070

Vi har og ein mobiltelefon, dersom du synast det er lettare å sende ein SMS bruk nr 948 92 823

Det er også mogleg å ringje den landsdekkande telefonen for seksuelt misbrukte, 800 57 000. Dette er gratis frå heimetelefon og Telenor Mobil. Telefonen er bemanna 24 timer i døgnet.

Alle tilsette har eigne e-postadresser, sjå under Kontakt.

Felles e-postadresse for senteret er post@smiso-sf.no

Vi gjer merksom på at e-post kommunikasjonen ikkje er kryptert og kan medføre risiko.