Sjølvhjelpsgrupper

Sjølvhjelpsgruppa tek utgangspunkt i deltakarane sine erkjente felles problem. Gruppa byggjer på at den enkelte opplever eit behov for å arbeide med eit problem, er motivert og har teke eit val om å delta aktivt. Gruppa byggjer på kommunikasjon om kjensler og tankar den enkelte har.

Meld di interesse til ein av dei tilsette.