PC på senteret

På senteret kan du bruke vår PC med nett-tilgang.

Denne kan nyttast til ulike gjeremål, og dei tilsette kan hjelpe til ved behov.