Juridisk rådgjeving

Smiso SF har inngått eit samarbeid med advokatfirma eine ved Lene Knapstad. Ho kan bistå deg som brukar med gratis rådgjeving, dersom du har juridiske spørsmål. Ønskjer du å benytte deg av dette tilbodet kan du ringje eller sende ein mail til oss på Smiso SF, så vil vi setje opp ein avtale for deg, avtalen kan gjennomførast på senteret.