Aktivitetar

Vi kan leggje til rette for ulike aktivitatar både på og utanfor senteret.

Du må gjerne kome med forslag til dei tilsette om kva du ønskjer av aktivitetar.