Tilbod

Tilboda ved senteret er grunna i prinsippet om at brukarne skal kunne få hjelp til sjølvhjelp. Brukarar nyttar senteret ulikt.

Målet i arbeidet er å kunne erkjenne eigen verdi, erkjenne andre sin verdi og auke livskvalitet og livsglede.

Ta gjerne kontakt med oss for informasjon.