Kva vi gjer

Smiso SF har hjelp til sjølhjelp som overordna målsetting. Vi trur at evna til heling ligg i personen sjølv. Vårt fokus er at den enkelte har ressursar til å ta kontroll på eige liv. Dette inneber at vi ikkje driv behandling, men set fokus på den enkelte sine ressursar.

Vi erstattar ikkje, men kjem i tillegg til det offentlege hjelpeapparatet. Alle våre tilbod er gratis.

I menyen til venstre finn du ei oversikt over våre tilbod.