Senter mot incest og seksuelle overgrep

Sogn og Fjordane

Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane (Smiso) gir tilbod til alle kommunar i Sogn og Fjordane. Senteret er plassert i Førde, som er vertskommune for senteret. Vi gjev tilbod om hjelp til sjølvhjelp for å arbeide med traumer, og til å finne vegen vidare.

Senteret er eit lågterskeltilbod og du treng ikkje tilvising for å bruke våre tilbod. Vi kjem i tillegg til det offentlege hjelpeapparatet. Du kan være anonym ved kontakt med senteret. Våre tilbod er gratis, og både tilsette og brukarar har teieplikt.

Smiso har også som oppgåve å spre informasjon og kunnskap om seksuelle overgrep.

Incest skal talast i hel, ikkje teiast i hel – vi tåler å høyre di historie.

Jeg bærer så mye du ikke kan se

Jeg bærer så mye du ikke kan se
Jeg eier en fortid som tynger meg ned
Det voksne gjorde mot meg som et barn
det holder meg fanget og låst i et garn.

 Du ser at jeg sliter, men slår blikket ned
og velger det vekk – det er lettere det
Jeg prøver å si det, men får det ikke fram
for ordene stoppes av skyld og av skam.

Jeg bærer en bør på en endeløs vei
– behøver din hjelp for å frigjøre meg.
Så våg å være voksen, jeg trenger deg nå
Og spør meg:
”Men kjære, hva bærer du på ?”

For DA kan jeg svare og lette min bør
til deg som en voksen – fordi at du tør
å møte min gråt og min skadede sjel
Først da kan jeg leges, først da blir jeg hel !

 Tina Vårum

 Ansatt, Krisesenteret i Follo © 2006