Kontakt Smiso

Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane

Adresse: Hornesvegen 1, 6809 Førde (sjå kart)
Tlf: 57 72 10 70 / 948 92 823
Sms: 948 92 823
Web: www.smiso-sf.no
E-post: post@smiso-sf.no

Opningstider:

Innomstikk (18 års aldersgrense):
Måndag og tysdag klokka 10.00-15.00

Telefon:
Måndag til fredag klokka 09.00-15.00

Treng du nokon å prate med utanom våre opningstider?

Landsdekkande, døgnopen telefon for overgrepsutsette, gratis grønt nummer frå fasttelefon og Telenor mobil:

Tlf. 800 57 000

Tilsette

Chatrine Elholm
Dagleg leiar

Trude Merete Lundekvam
Fagleg rådgjevar

Siri Helene Olsen Haugland
Fagleg rådgjevar

Siv Berit Holme
Fagleg rådgjevar

Elin Nikoline Vie
Fagleg rådgjevar