Barn sin seksualitet

Kva er normal seksuell aktivitet?

0-6 år

Barn vert tidleg oppteken av sitt kjønnsorgan og kan nyte og ta på dette. Dette skjer vanlegvis frå 2-års alder. Dei er opptekne av kvarandre sine kjønnsorganer (sterkast frå 3års alder) og dei leikar ein del lekiar for å utforske kjønnet (for eksempel doktor leik). Ein del barn brukar også seksuelle ord og ein stor del av barna prøver og å ta på mor sine eller andre kjente kvinner sine bryst og far sitt kjønnsorgan. Det er uvanleg at barna prøver å berøre genitalier til folk utanfor familien eller at dei ber vaksne om å ta på barna sitt kjønnsorgan.

7-12 år

 • Leik med kyssing og klemming
 • Vise seg fram
 • Berøring av andre sine kjønnsorgan
 • Seksuell eksperimentering med andre barn av same kjønn
 • Doktorleik
 • Songar og teikningar med seksuelt innhald
 • Romantiske fantasiar, seksuelle fantasiar
 • Sexprat

12 – 16 år

 • Masturbering/berøring, i blant i fellesskap, med same og/eller det andre kjønn
 • Oppteken av kropp, utsjånad og sminke
 • Nysgjerrigheit i forhold til pornografi og seksuelle teikneseriar
 • Seksuell debut gj.sn 16-18 år (Norge: jenter 17,5, gutar 18.3år)
 • Hyppig skifte av partnar

Kva er normal seksuell leik mellom barn?

 • Den er motivert ut frå gjensidig nysgjerrigheit
 • Den er lystbetont for begge partar
 • Den er prega av felles utforsking; den har ein karakter som forventa ut frå barnet sin alder

Når er barn sin leik overgrep?

 • Når det er mangel på gjensidigheit – den eine har makt over den andre
 • Når den er ulystbetont for ein av partane
 • Når den er prega av ein vaksen måte å leve ut seksualiteten på (inntrenging i kroppen sine holrom, slikking/suging av kjønnsorgan)