Oppføringer av siri

Nye retningslinjer høve koronapandemien

På grunn av koronapandemien har senteret vore stengt for besøk sidan 16.mars. Myndigheitene har lette litt på restriksjonane, og vi kan forsiktig starte å opne opp for «ein tilein» samtalar. Det vil sei at innomstikk og andre fellesaktivitetar framleis vil vere stengt inntil vidare. Dei tilsette vert delt i to team, dei vekslar på å […]

Korona tiltak held fram

I tråd med dei nasjonale retningslinjene, vil senteret fortsatt vere stengt for besøk. Dette vil gjelde fram til 14. april, med moglegheit for forlenging. Dette gjeld også einesamtalar, desse kan takast på telefon etter nærare avtale med fagleg rettleiar. Vi kan ikkje møtast fysisk i desse dagar, men vi oppmodar alle brukarar og samarbeidspartar til […]

Koronavirus

I tråd med nasjonale føringar og føringar frå Sunnfjord kommune med å avgrense spreiing av koronavirus, vert senteret stengt for brukarar og samarbeidspartar. All aktivitet utanfor senteret vert også avlyst. I fyste omgang gjeld dette fram til og med 27.mars. Vi gjer merksam på at perioden kan bli forlenga. Vi er tilgjengeleg for våre brukarar […]