Aktuelt

Stengt

Senteret held stengt fredag 22.mai.

God langhelg.

Nye retningslinjer høve koronapandemien

På grunn av koronapandemien har senteret vore stengt for besøk sidan 16.mars. Myndigheitene har lette litt på restriksjonane, og vi kan forsiktig starte å opne opp for «ein tilein» samtalar. Det vil sei at innomstikk og andre fellesaktivitetar framleis vil vere stengt inntil vidare. Dei tilsette vert delt i to team, dei vekslar på å vere på senteret annakvar veke. det vil såleis vere to som er tilgjengeleg på senteret til ei kvar tid. Dei som ynskjer samtaler på senteret kan det, og dei som ynskjer å ha telefonsamtalar kan fortsette med det.

  • Alle som kjem til senteret må vere HEILT friske. Dersom du sjølv er sjuk, har vore i kontakt med andre som er sjuke, eller du er i særleg sisikogruppe, vil framleis telefonkontakt vere det riktige valet for deg.
  • Kom til avtalt tidspunkt, så vil du bli mødt av din faglegerettleiar og du vil bli vist til samtalerommet de skal bruke. Den tilsette skjenker kaffi, te eller vatn til deg.
  • Det står håndsprit ved inngangspartiet, på alle samtalerom og toalett – bruk denne!
  • Hugs handvask, det førebyggjer smittespreiing. Vask eller sprit deg før du tar deg til andletet når du har tatt på dørhandtak eller andre overflatar personar kan ha tatt på.
  • Hugs god hostehygiene.
  • Hald 2 meter avstand til andre personar, sit godt frå kvarandre under samtalen.
  • Vi helsar IKKJE med håndtrykk eller klem no for tida

Med venleg helsing oss på Smiso Sogn og Fjordane

Korona tiltak held fram

I tråd med dei nasjonale retningslinjene, vil senteret fortsatt vere stengt for besøk. Dette vil gjelde fram til 14. april, med moglegheit for forlenging. Dette gjeld også einesamtalar, desse kan takast på telefon etter nærare avtale med fagleg rettleiar. Vi kan ikkje møtast fysisk i desse dagar, men vi oppmodar alle brukarar og samarbeidspartar til å ta kontakt med oss på telefon, enten det er for å setje opp avtalar eller berre for å slå av ein kort prat innimellom.