Aktuelt

Sommarstengt 2020

Senteret held stengt i veke 29 og 30. God sommar!

Happy pride #SoFjoPride2020

Frå venstre; Siv Holme, Trude Lundekvam, Elin Vie, Chatrine Elholm. Ikkje til stade; Siri O. Haugland

HAPPY PRIDE! Sjølv om det ikkje vart den markeringa vi alle hadde håpa på så er det viktig å vete at vi alle står bak og støttar. Pride synleggjer grupper som bryt med normer for kjønn og seksualitet, markerer samhald, solidaritet, respekt og toleranse og uttrykk alle sin rett til fritt å velgje si eiga identitet. Alle folk skal vere stolte av sin seksuelle orientering og kjønnsidentitet. Gjennom fellesskap, openheit og stoltheit har homofile, lesbiske, transpersonar og andre kjempa mot homofobi, forbod og trakassering og for eiga frigjering og likestilling.

For oss på Smiso SF (Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane) er det viktig å formidle at vi er eit senter for ALLE. Har du opplevd overgrep, seksuell trakassering, er partnar til nokon som har opplevd overgrep – ta kontakt, saman kan vi finne vegen vidare. 

Kontaktinformasjon:                                                 

Smiso SF, Hornnesvegen 1, Førde

Tlf: 57 72 10 70

E-post; post@smiso-sf.no

Heimeside; https://www.smiso-sf.no/

Nye retningslinjer høve koronapandemien

På grunn av koronapandemien har senteret vore stengt for besøk sidan 16.mars. Myndigheitene har lette litt på restriksjonane, og vi kan forsiktig starte å opne opp for «ein tilein» samtalar. Det vil sei at innomstikk og andre fellesaktivitetar framleis vil vere stengt inntil vidare. Dei tilsette vert delt i to team, dei vekslar på å vere på senteret annakvar veke. det vil såleis vere to som er tilgjengeleg på senteret til ei kvar tid. Dei som ynskjer samtaler på senteret kan det, og dei som ynskjer å ha telefonsamtalar kan fortsette med det.

  • Alle som kjem til senteret må vere HEILT friske. Dersom du sjølv er sjuk, har vore i kontakt med andre som er sjuke, eller du er i særleg sisikogruppe, vil framleis telefonkontakt vere det riktige valet for deg.
  • Kom til avtalt tidspunkt, så vil du bli mødt av din faglegerettleiar og du vil bli vist til samtalerommet de skal bruke. Den tilsette skjenker kaffi, te eller vatn til deg.
  • Det står håndsprit ved inngangspartiet, på alle samtalerom og toalett – bruk denne!
  • Hugs handvask, det førebyggjer smittespreiing. Vask eller sprit deg før du tar deg til andletet når du har tatt på dørhandtak eller andre overflatar personar kan ha tatt på.
  • Hugs god hostehygiene.
  • Hald 2 meter avstand til andre personar, sit godt frå kvarandre under samtalen.
  • Vi helsar IKKJE med håndtrykk eller klem no for tida

Med venleg helsing oss på Smiso Sogn og Fjordane