Er du uroleg for nokon du kjenner?

Er du, eller har du vore, utsett for seksuelle overgrep?

Førebyggjande arbeid
I

Gratis grønt nummer

Landsdekkande døgnopen telefon for overgrepsutsette. Gratis grønt nummer frå fasttelefon og Telenor mobil.

Finn ditt Smiso-senter

Smiso er landsdekkande og har eit nettverk av senter over heile landet.

Finn ditt næraste senter >

Støtt arbeidet mot seksuelle overgrep

Ynskjer du å bidra med ei gåve til det viktige arbeidet mot incest og seksuelle overgrep? Alle bidrag vil vere anonyme om ikkje avsendar ynskjer noko anna. Du kan nytte dette kontonummer: 3705 21 76728.

Til barn

Så fint at du vil sjå på sida vår. Vi veit ikkje kven du er, eller kor mange år du er, eller grunnen til at du er inne og les om dette. Kanskje du synast det kan vere vanskeleg å forstå noko av det som er skreve her, men vi prøver å forklare så godt som mogleg.
Om du likevel ikkje forstår håpar vi at du ringjer oss, så kan vi kanskje forklare betre på telefon. Telefonnummeret vårt er 57 72 10 70.

Les meir >